การนำเสนอข่าวของสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในอินเตอร์เน็ต

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารรอบตัวเราสามารถรับได้หลากหลายช่องทาง

ปัจจุบันนี้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารรอบตัวเรานั้น สามารถรับได้หลากหลายช่องทางทั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว และข่าวที่เกิดขึ้นมานั้นก็มีทั้งผลดีและผลเสีย ฉะนั้นประชาชนที่จะเสพข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันนี้ ต้องใช้สติและวิจารณญาณพอสมควร เพราะข่าวที่เกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของหลายๆ คนเลย ยุคปัจจุบันนี้ ช่องทางมีมากมาย อินเตอร์เน็ตก็มี เว็บไซต์อะไรก็มีมากมาย บางเว็บเจ้าของเว็บเขียนอะไรไปนิดหน่อยแต่มีคนเข้าไปดูเป็นล้านคนก็มี มากกว่าหนังสือพิมพ์อีก เราจึงเห็นว่าเจ้าของสื่อมีอิทธิพลเริ่มลดลง เพราะคนแต่ละคนสามารถเป็นเจ้าของช่องทางสื่อสารสู่ประชาชนด้วยตัวเองได้ โดยใช้ทุนไม่มาก ง่ายๆ แค่ผ่านอินเตอร์เน็ต ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คก็สามารถสร้างวงสื่อสารของตัวเองได้ ประเด็นสำคัญอยู่ที่สิ่งที่เรานำเสนอว่ามันน่าสนใจแค่ไหน เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก แต่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เลย ระหว่างสื่อกับประชาชนหรือสังคม สื่อหลักเช่น วิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ์ อย่างไรเสียก็ยังมีความสำคัญอยู่ แม้ว่าจะมีสื่อทางเลือกอื่นเกิดขึ้นมาอีกมากมายก็ตาม เพราะยังสามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมากที่สุดอยู่ ถ้าสื่อหลักนำเสนอเรื่องราวใดไปในทิศทางร่วมกัน ก็มีโอกาสจะชักจูงประชาชนให้คล้อยตามได้สูง เราจึงเรียกร้องหาสื่อที่เป็นกลาง นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงให้กับประชาชน นี่คือสิ่งที่ทุกสังคมต้องการ แต่ขณะเดียวกันเราก็พบว่าสื่อก็คือการลงทุนแบบหนึ่ง เป็นธุรกิจอย่างหนึ่ง จะทำข่าวอย่างไรให้ขายดี ก็ต้องเอาใจตลาด เอาใจเจ้าของทุน เจ้าของสื่อ ผู้สนับสนุนสื่อนั้นๆ บางทีก็ต้องเอื้อเฟื้อกัน บางครั้งก็มีผลประโยชน์ทางอ้อมชี้นำมาจนทำให้สื่อเกรงกลัวก็มี สื่อก็ต้องให้ข่าวออกไปในทิศทางที่เอาใจผู้มีอำนาจ เพื่อตัวเองจะได้ไม่เดือดร้อน หรือบางครั้งก็มีอคติ เมื่อมีอคติสื่อก็จะเอียงไปเอียงมาและชักจูงให้สังคมเอียงตาม ในขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับคนในสังคมด้วย ถ้าคนในสังคมเป็นคนฉลาด รู้เท่าทันสื่อ สื่อก็หลอกไม่ได้ง่ายๆ

การติดตามข่าวสารผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์

เป็นที่ทราบกันดีว่า การติดตามข่าวสารบ้านเมืองในปัจจุบัน ไม่ได้จำกัดเฉพาะสื่อมวลชนแบบดั้งเดิม ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์อีกต่อไป เพราะนอกจากสื่อมวลชนทั้งหลายจะพากันเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่นิยมช่องทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ขณะนี้ยังมีช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือ Social Network อีกด้วย นั่นเพราะช่องทาง Social Network ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เฉพาะการสร้างเครือข่ายระหว่างคนรู้จักกันบนสังคมออนไลน์เท่นั้น แต่ยังถูกใช้เป็นช่องทางในการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน จึงกลายมาเป็น Social Media ในที่สุด ปัจจุบัน การบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Social Media แพร่หลายมากขึ้น โดยดูได้จากการเติบโตของตลาดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์ มือถือที่สามารถเข้าถึง Social Media ได้ รวมถึงอัตราการใช้บริการสื่อสารด้วยข้อมูล (Data) ของบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ในประเทศไทย ยังไม่ได้มีการวิจัยถึงพฤติกรรมและทัศนคติในการบริโภคข่าวของผู้คนผ่าน Social Media แต่ที่เกาหลีใต้ มูลนิธิสื่อมวลชนเกาหลีได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้ Social Media โดยเฉพาะ facebook และ twitter ของประชาชนอายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไปจำนวน 500 คนใน 5 เมืองหลักๆของเกาหลีใต้ ผลการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารผ่าน Social Media

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตมากขึ้น เช่นการติดตามข้อมูลข่าวสารบ้านเมือง ดูหนังฟังเพลง คุยกับเพื่อน โทรศัพท์คุยกับครอบครัว การซื้อของออนไลน์ และการทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตฯลฯ เป็นสื่อสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็นอันมากในปัจจุบันและในโลกแห่งการสื่อสารในอนาคต เราสามารถรับข้อมูลต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ ได้อย่างรวดเร็ว ฉะนั้นนักประชาสัมพันธ์จึงต้องให้ความสำคัญกับการทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต เนื่องจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกวันการใช้งานระบบเครือข่ายที่ออนไลน์และส่งข่าวสารถึงกันย่อมมีผู้ที่มีความประพฤติไม่ดีปะปนและสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้อื่นอยู่เสมอหลายเครือข่ายจึงได้ออกกฏเกณฑ์การใช้งานภายในเครือข่ายเพื่อให้สมาชิกในเครือข่ายของตนยึดถือปฏิบัติตามกฏเกณฑ์และได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายจะต้องเข้าใจกฏเกณฑ์ข้อ บังคับของเครือข่ายนั้นมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ร่วมใช้บริการคนอื่นและจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองที่เข้าไปขอใช้บริการต่างๆบนเครือข่ายบนระบบคอมพิวเตอร์ ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันทีและรวดเร็วทันใจ และที่สำคัญนั้นคอมพิวเตอร์แทบจะมีอยู่ทุกบ้าน การซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่าน บางคนจึงไม่ค่อยให้ความสำคัญ หนังสือพิมพ์ในปัจจุบันจึงต้องมีการทำข่าวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารนั้นๆได้ทันท่วงที และให้ข่าวที่มีคุณภาพน่าสนใจ หนังสือพิมพ์ในปัจจุบันจึงมักมีการใช้คำที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ และอยากอ่านต่อ แต่ถึงอย่างไรหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันก็มีบทบาทสำคัญมากในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ถึงแม้เทคโนโลยีจะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ หนังสือพิมพ์ยังมีความสำคัญที่จะเป็นหลักฐานและแหล่งอ้างอิงถึงข้อมูลข่าวสารที่เคยถูกนำเสนอไปแล้วไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด ข้อดีในการอ่านข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต 1. อัพเดทข่าวสาวรวดเร็วทันใจ ทุกเหตุการณ์ 2. ประหยัดเงินเพราะไม่ต้องซื้อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก เดอะเนชั่น บางกอกโพส์ฯลฯ 3. ไม่เปลืองทรัพยากรธรรมชาติ กระดาษทำมาจากเยื่อต้นไม้  ถือว่าเป็นการช่วยโลกอีกวิธีหนึ่ง 4. มือไม่ติดหมึกเวลาอ่าน เมื่อมือติดหมึกอาจทำให้สารพิษที่เรียกว่าสารหนูเข้าร่างกายได้ ทำให้เกิดโรคอีกตังหาก 5. ง่ายสะดวกสบาย 6.

การนำเสนอข่าวออนไลน์เชิงลึกที่ซับซ้อนอย่างเข้าใจง่าย

แนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ต จะมีการขยายตัวของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการติดตามข่าวสารและข้อมูลรวมถึงการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่พกพาที่รองรับการให้บริการข่าวออนไลน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย เช่น เครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์ สมาร์ตโฟน และพีดีโฟน เป็นต้น อันจะนำมาซึ่งการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลของไทยอีกมากและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอุดมปัญญาของประเทศในอนาคต จึงเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติในการกระตุ้นและพัฒนาให้เกิดการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลและแอพพลิเคชั่นที่มีคุณภาพ รวมถึงแนวทางการกลั่นกรองความเหมาะสมของเนื้อหาดิจิทัล โดยไม่ให้กระทบต่อการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีของภาคประชาชน และให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนภายในประเทศ การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นทั้งพื้นที่ในการนำเสนอข่าวและแลกเปลี่ยนกับผู้อ่าน และเป็นเครื่องมือในการทำงาน โดยเชื่อมั่นในพลังของสื่อใหม่ว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่และเครื่องมือจะช่วยดำรงความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการ ก้าวข้ามข้อจำกัดของสื่อกระแสหลัก และสร้างความแตกต่างให้กับสำนักข่าวไทยทั้งในแง่ของการนำเสนอข่าวเชิงลึก และการนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนอย่างเข้าใจง่าย การนำความเร็วของพลังสังคมและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ มาผสานกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมโยงและนำเสนอข้อมูล ผนวกกับความลึกของนักข่าวมืออาชีพมากประสบการณ์ จะเปิดมิติใหม่ให้แก่วงการสื่อสารมวลชนไทย ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเริ่มให้ความสำคัญกับการบริโภคข่าวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตในฐานะเป็นสื่อทางเลือกใหม่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดตามข่าวออนไลน์ควบคู่กับสื่อกระแสหลักเช่นหนังสือพิมพ์รายวัน โดยรูปแบบของการติดตามข่าวออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การอ่านข่าวและแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บบอร์ด รองลงมาคือการอ่านข่าวผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ซึ่งประเภทของข่าวออนไลน์ที่ได้รับความสนใจติดตามมากที่สุด คือ ข่าวการเมือง รองลงมา คือ ข่าวสังคมและเหตุการณ์ทั่วไป สำหรับปัจจัยที่ทำให้ติดตามข่าวออนไลน์ที่มีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือความสะดวกในการเข้าถึงข่าว และความมีอิสระในการบริโภคข่าว แต่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังให้ความเชื่อถือต่อการนำเสนอข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุด