การนำเสนอข่าวของสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในอินเตอร์เน็ต

ใช้งานเว็บไซต์ Social Bookmark ในการติดตามข่าวสารให้เกิดประโยชน์

Social Bookmark เคยเป็นที่นิยมชื่นชอบอย่างมากในยุคสมัยหนึ่งที่ใช้สำหรับในการโปรโมทเว็บไซต์ โดยในยุคสมัยนั้นๆ การใช้งานเว็บไซต์อย่าง Social Bookmark นั้นได้ผลในการทำอันดับใน Search Engine อย่างดี แต่หลังจากทาง Google ได้ปรับวิธีการจัดอันดับเพื่อให้ได้เว็บไซต์และอันดับที่ดีที่สุดนั้นก็ทำให้การใช้งานเว็บไซต์ประเภท Social Bookmark นั้นลดน้อยลงไปเรื่อยๆ หรือแทบจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ประเภทนี้เลยก็ว่าได้ ทำให้หลายคนไม่ค่อยทำการโปรโมทเว็บไซต์ผ่านทาง Social Bookmark กันซักเท่าไหร่นัก ทั้งนี้เพราะ การใช้งานในลักษณะนี้นั้นไม่ได้เห็นผลชัดเจนอย่างเมื่อก่อน ทำให้หลายคนรู้สึกเสียเวลากับการทำงานโปรโมทเว็บไซต์ในลักษณะนี้ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลากหลายคนเริ่มไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ในลักษณะรูปแบบนี้นั่นเอง แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นหากต้องการทำการตลาดออนไลน์หรือต้องการโปรโมทเว็บไซต์ในรูปแบบหรือลักษณะนี้นั้นสามารถทำได้อย่างง่ายดายอย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อการใช้งานเว็บในรูปแบบหรือลักษณะของ Social Bookmark เริ่ไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วนั้นก็ทำให้เว็บไซต์ในรูปแบบหรือลักษณะนี้นั้นมีคนใช้งานหรือมีให้บริการน้อยลงเรื่อยๆ จึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมในยุคสมัยนี้นั้นถึงมีเว็บไซต์ในรูปแบบหรือลักษณะนี้น้อยลงเรื่อยๆ นั่นเอง โดยหากใครสนใยต้องการทำเว็บไซต์ในรูปแบบหรือลักษณะของเว็บไซต์ Social Bookmark นั้นสามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายดายเพียงใช้ Script สำหรับทำเว็บไซต์ Social Bookmark โดยเฉพาะนั่นก็คือ pligg ซึ่งเป็น CMS สำหรับทำเว็บแนวนี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและในปัจจุบันนี้สามารถใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

อินเตอร์เน็ตกับความหลากหลายในการใช้งาน

ในยุคที่การสื่อสารโทรคมนาคมทั้งระบบมีสายและไร้สายได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเริ่มเชื่อมต่อกลุ่มคนเป็นชุมชน จากชุมชนเป็นเมือง จากเมืองเป็นประเทศ เป็นภูมิภาคและขยายไปทั่วทั้งโลก ที่เชื่อมต่อกันในลักษณะแพร่กระจาย ซึ่งอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆด้วยกัน อย่างเช่น 1.อินเทอร์เน็ตกับการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของบุคคล องค์กรและประเทศ เช่น ใช้อินเทอร์เน็ตในการดำเนินการหาความต้องการของลูกค้าเพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน การติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานในองค์กร คู่ค้าหรือหุ้นส่วนในการสร้างสินค้า กระบวนการหรือบริการใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า 2.อินเทอร์เน็ตกับการสร้างนวัตกรรม เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ การกระจายความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ให้ได้กว้างขวางมากขึ้น จึงกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เครื่องมือสนับสนุนการทำงานร่วมกันขององค์กรต่าง ๆ ที่ทรงประสิทธิภาพ เช่น การสร้างนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริการ 3.อินเทอร์เน็ตกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้า เพราะเป็นเครื่องมือและสื่อที่ช่วยให้องค์กรกับลูกค้าสามารถติดต่อกันได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบริการผ่านทางเว็บไซต์ ยังสามารถช่วยสร้างฐานข้อมูลลูกค้า ระบบสินค้า ระบบบริการและอื่น ๆ เพื่อที่สนับสนุนข้อมูลสำหรับองค์กรในการตัดสินใจและให้บริการต่าง ๆ ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับลูกค้า จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนั้นความสามารถในการแข่งขันขององค์กรยังขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการดำเนินการขององค์กร คุณภาพของผลิตภัณฑ์ กระบวนการและบริการขององค์กร รวมทั้งความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ความเร็วในการดำเนินการ รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองความต้องการและความสัมพันธ์ต่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นองค์กรต่าง ๆจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา ปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เหนือคู่แข่ง เช่น การสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์กระบวนการและแผนการธุรกิจ

ข้อดี-ข้อจำกัดของสื่ออินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่นิยมในใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมาไม่นานและสามารถ เข้าถึงผู้รับสารได้อย่างรวดเร็วระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงติดต่อกันทั่วโลกต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด หรือเรียกว่าเป็นระบบเครือข่ายที่ เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลต่างๆได้ทั่วโลก เนื่องจากสื่อประชาสัมพันธ์มีมากมายหลายประเภท ปัจจุบันได้มีการน าเอาสื่อที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุง ให้ทันสมัยมากขึ้น และในขณะเดียวกันก็มีสื่อใหม่มากขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงและการไม่หยุด นิ่งของกระแสโลก ข้อดี-ข้อจำกัดของสื่ออินเทอร์เน็ต สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ทรงประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสภาวการณ์ในยุคปัจจุบัน รวมทั้งเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้มาก ดังนั้นองค์กรและหน่วยงานต่างๆจึงนิยมใช้สื่อประเภทนี้มากใน งานประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามสื่อประเภทนี้ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดบางอย่างที่ต้องรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการนำมาปรับใช้ในหน่วยงาน ข้อดีของสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่นิยมใช้เพราะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่าสื่อแบบดั้งเดิมอื่นๆ รวมทั้งสามารถส่งข้อมูลเช่น e-Mail ไปถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากได้ เป็นสื่อต้นทุนราคาถูกเมื่อเทียบกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆที่มีทั้งภาพและเสียงเหมือนกัน เช่น วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นการสื่อสารแบบไร้พรมแดน สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ทั่วโลก องค์กรที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตมักมีภาพลักษณ์ในสายตากลุ่มเป้าหมายว่าเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ เว็บไซต์ส่วนใหญ่สามารถโต้ตอบกับผู้ที่เข้ามาใช้งานได้ รวมทั้งมีการแจ้งผลสถิติที่มีผู้เข้ามาใช้ บริการข้อมูลด้วย ข้อมูลที่องค์กรนำมาลงในการประชาสัมพันธ์นั้นเป็นข้อมูลที่ใหม่เสมอ ส่วนข้อมูลเก่าสามารถเข้าไปดูได้ทุกเวลาตามที่ต้องการ อินเทอร์เน็ตสามารถเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการได้ โดยให้ผู้บริการตอบแบบสอบถามเพื่อนำไปวิจัย และวางแผนเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่อไปได้ สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ และสามารถสำรวจทัศนคติ ของกลุ่มเป้าหมายได้ สามารถส่งความคิดเห็นผ่าน e-Mail ซึ่งเป็นลักษณะการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อองค์กรจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ข้อจำกัดของสื่ออินเทอร์เน็ต คนไทยส่วนใหญ่ยังมีความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต ระดับรายได้ในเชิงเศรษฐกิจของคนแถบชนบทยังมีน้อย ส่งผลต่อการเข้าถึงสื่อข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต นักประชาสัมพันธ์ควรมีความรู้และทักษะเรื่องระบบคอมพิวเตอร์

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารรอบตัวเราสามารถรับได้หลากหลายช่องทาง

ปัจจุบันนี้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารรอบตัวเรานั้น สามารถรับได้หลากหลายช่องทางทั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว และข่าวที่เกิดขึ้นมานั้นก็มีทั้งผลดีและผลเสีย ฉะนั้นประชาชนที่จะเสพข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบันนี้ ต้องใช้สติและวิจารณญาณพอสมควร เพราะข่าวที่เกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของหลายๆ คนเลย ยุคปัจจุบันนี้ ช่องทางมีมากมาย อินเตอร์เน็ตก็มี เว็บไซต์อะไรก็มีมากมาย บางเว็บเจ้าของเว็บเขียนอะไรไปนิดหน่อยแต่มีคนเข้าไปดูเป็นล้านคนก็มี มากกว่าหนังสือพิมพ์อีก เราจึงเห็นว่าเจ้าของสื่อมีอิทธิพลเริ่มลดลง เพราะคนแต่ละคนสามารถเป็นเจ้าของช่องทางสื่อสารสู่ประชาชนด้วยตัวเองได้ โดยใช้ทุนไม่มาก ง่ายๆ แค่ผ่านอินเตอร์เน็ต ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คก็สามารถสร้างวงสื่อสารของตัวเองได้ ประเด็นสำคัญอยู่ที่สิ่งที่เรานำเสนอว่ามันน่าสนใจแค่ไหน เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก แต่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เลย ระหว่างสื่อกับประชาชนหรือสังคม สื่อหลักเช่น วิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ์ อย่างไรเสียก็ยังมีความสำคัญอยู่ แม้ว่าจะมีสื่อทางเลือกอื่นเกิดขึ้นมาอีกมากมายก็ตาม เพราะยังสามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมากที่สุดอยู่ ถ้าสื่อหลักนำเสนอเรื่องราวใดไปในทิศทางร่วมกัน ก็มีโอกาสจะชักจูงประชาชนให้คล้อยตามได้สูง เราจึงเรียกร้องหาสื่อที่เป็นกลาง นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงให้กับประชาชน นี่คือสิ่งที่ทุกสังคมต้องการ แต่ขณะเดียวกันเราก็พบว่าสื่อก็คือการลงทุนแบบหนึ่ง เป็นธุรกิจอย่างหนึ่ง จะทำข่าวอย่างไรให้ขายดี ก็ต้องเอาใจตลาด เอาใจเจ้าของทุน เจ้าของสื่อ ผู้สนับสนุนสื่อนั้นๆ บางทีก็ต้องเอื้อเฟื้อกัน บางครั้งก็มีผลประโยชน์ทางอ้อมชี้นำมาจนทำให้สื่อเกรงกลัวก็มี สื่อก็ต้องให้ข่าวออกไปในทิศทางที่เอาใจผู้มีอำนาจ เพื่อตัวเองจะได้ไม่เดือดร้อน หรือบางครั้งก็มีอคติ เมื่อมีอคติสื่อก็จะเอียงไปเอียงมาและชักจูงให้สังคมเอียงตาม ในขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับคนในสังคมด้วย ถ้าคนในสังคมเป็นคนฉลาด รู้เท่าทันสื่อ สื่อก็หลอกไม่ได้ง่ายๆ

การติดตามข่าวสารผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์

เป็นที่ทราบกันดีว่า การติดตามข่าวสารบ้านเมืองในปัจจุบัน ไม่ได้จำกัดเฉพาะสื่อมวลชนแบบดั้งเดิม ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์อีกต่อไป เพราะนอกจากสื่อมวลชนทั้งหลายจะพากันเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่นิยมช่องทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ขณะนี้ยังมีช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือ Social Network อีกด้วย นั่นเพราะช่องทาง Social Network ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เฉพาะการสร้างเครือข่ายระหว่างคนรู้จักกันบนสังคมออนไลน์เท่นั้น แต่ยังถูกใช้เป็นช่องทางในการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน จึงกลายมาเป็น Social Media ในที่สุด ปัจจุบัน การบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Social Media แพร่หลายมากขึ้น โดยดูได้จากการเติบโตของตลาดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์ มือถือที่สามารถเข้าถึง Social Media ได้ รวมถึงอัตราการใช้บริการสื่อสารด้วยข้อมูล (Data) ของบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ในประเทศไทย ยังไม่ได้มีการวิจัยถึงพฤติกรรมและทัศนคติในการบริโภคข่าวของผู้คนผ่าน Social Media แต่ที่เกาหลีใต้ มูลนิธิสื่อมวลชนเกาหลีได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้ Social Media โดยเฉพาะ facebook และ twitter ของประชาชนอายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไปจำนวน 500 คนใน 5 เมืองหลักๆของเกาหลีใต้ ผลการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารผ่าน Social Media