การนำเสนอข่าวของสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในอินเตอร์เน็ต

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตมากขึ้น เช่นการติดตามข้อมูลข่าวสารบ้านเมือง ดูหนังฟังเพลง คุยกับเพื่อน โทรศัพท์คุยกับครอบครัว การซื้อของออนไลน์ และการทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตฯลฯ เป็นสื่อสมัยใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็นอันมากในปัจจุบันและในโลกแห่งการสื่อสารในอนาคต เราสามารถรับข้อมูลต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ ได้อย่างรวดเร็ว ฉะนั้นนักประชาสัมพันธ์จึงต้องให้ความสำคัญกับการทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต เนื่องจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกวันการใช้งานระบบเครือข่ายที่ออนไลน์และส่งข่าวสารถึงกันย่อมมีผู้ที่มีความประพฤติไม่ดีปะปนและสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้อื่นอยู่เสมอหลายเครือข่ายจึงได้ออกกฏเกณฑ์การใช้งานภายในเครือข่ายเพื่อให้สมาชิกในเครือข่ายของตนยึดถือปฏิบัติตามกฏเกณฑ์และได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายจะต้องเข้าใจกฏเกณฑ์ข้อ บังคับของเครือข่ายนั้นมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ร่วมใช้บริการคนอื่นและจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองที่เข้าไปขอใช้บริการต่างๆบนเครือข่ายบนระบบคอมพิวเตอร์ ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันทีและรวดเร็วทันใจ และที่สำคัญนั้นคอมพิวเตอร์แทบจะมีอยู่ทุกบ้าน การซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่าน บางคนจึงไม่ค่อยให้ความสำคัญ หนังสือพิมพ์ในปัจจุบันจึงต้องมีการทำข่าวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารนั้นๆได้ทันท่วงที และให้ข่าวที่มีคุณภาพน่าสนใจ หนังสือพิมพ์ในปัจจุบันจึงมักมีการใช้คำที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ และอยากอ่านต่อ แต่ถึงอย่างไรหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันก็มีบทบาทสำคัญมากในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ถึงแม้เทคโนโลยีจะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ หนังสือพิมพ์ยังมีความสำคัญที่จะเป็นหลักฐานและแหล่งอ้างอิงถึงข้อมูลข่าวสารที่เคยถูกนำเสนอไปแล้วไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด ข้อดีในการอ่านข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต 1. อัพเดทข่าวสาวรวดเร็วทันใจ ทุกเหตุการณ์ 2. ประหยัดเงินเพราะไม่ต้องซื้อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ คม ชัด ลึก เดอะเนชั่น บางกอกโพส์ฯลฯ 3. ไม่เปลืองทรัพยากรธรรมชาติ กระดาษทำมาจากเยื่อต้นไม้  ถือว่าเป็นการช่วยโลกอีกวิธีหนึ่ง 4. มือไม่ติดหมึกเวลาอ่าน เมื่อมือติดหมึกอาจทำให้สารพิษที่เรียกว่าสารหนูเข้าร่างกายได้ ทำให้เกิดโรคอีกตังหาก 5. ง่ายสะดวกสบาย 6.

การนำเสนอข่าวออนไลน์เชิงลึกที่ซับซ้อนอย่างเข้าใจง่าย

แนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ต จะมีการขยายตัวของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการติดตามข่าวสารและข้อมูลรวมถึงการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่พกพาที่รองรับการให้บริการข่าวออนไลน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย เช่น เครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์ สมาร์ตโฟน และพีดีโฟน เป็นต้น อันจะนำมาซึ่งการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลของไทยอีกมากและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอุดมปัญญาของประเทศในอนาคต จึงเป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติในการกระตุ้นและพัฒนาให้เกิดการสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัลและแอพพลิเคชั่นที่มีคุณภาพ รวมถึงแนวทางการกลั่นกรองความเหมาะสมของเนื้อหาดิจิทัล โดยไม่ให้กระทบต่อการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีของภาคประชาชน และให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนภายในประเทศ การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นทั้งพื้นที่ในการนำเสนอข่าวและแลกเปลี่ยนกับผู้อ่าน และเป็นเครื่องมือในการทำงาน โดยเชื่อมั่นในพลังของสื่อใหม่ว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่และเครื่องมือจะช่วยดำรงความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการ ก้าวข้ามข้อจำกัดของสื่อกระแสหลัก และสร้างความแตกต่างให้กับสำนักข่าวไทยทั้งในแง่ของการนำเสนอข่าวเชิงลึก และการนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนอย่างเข้าใจง่าย การนำความเร็วของพลังสังคมและข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ มาผสานกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมโยงและนำเสนอข้อมูล ผนวกกับความลึกของนักข่าวมืออาชีพมากประสบการณ์ จะเปิดมิติใหม่ให้แก่วงการสื่อสารมวลชนไทย ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเริ่มให้ความสำคัญกับการบริโภคข่าวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตในฐานะเป็นสื่อทางเลือกใหม่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการติดตามข่าวออนไลน์ควบคู่กับสื่อกระแสหลักเช่นหนังสือพิมพ์รายวัน โดยรูปแบบของการติดตามข่าวออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การอ่านข่าวและแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บบอร์ด รองลงมาคือการอ่านข่าวผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ซึ่งประเภทของข่าวออนไลน์ที่ได้รับความสนใจติดตามมากที่สุด คือ ข่าวการเมือง รองลงมา คือ ข่าวสังคมและเหตุการณ์ทั่วไป สำหรับปัจจัยที่ทำให้ติดตามข่าวออนไลน์ที่มีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือความสะดวกในการเข้าถึงข่าว และความมีอิสระในการบริโภคข่าว แต่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยังให้ความเชื่อถือต่อการนำเสนอข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุด