การนำเสนอข่าวของสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในอินเตอร์เน็ต

การประกันรถยนต์ได้แบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่การประกันรถยนต์ภาคบังคับและไม่บังคับ

ภายในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.๒๕๓๕ นั้นได้มีการอธิบายคำศัพท์หลายๆคำที่จำเป็นต้องทำความเข้าใจให้มีความหมายตรงกันต่างๆ เพื่อป้องกันความสับสน ปัญหาและข้อขัดแย้งต่างๆดังนี้ รถ หมายความว่า รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร เจ้าของรถ หมายความว่า ผู้ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในรถหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อ และหมายความรวมถึงผู้นำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวด้วย ผู้ประสบภัย หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทางหรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วย ความเสียหาย หมายความว่า ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยอันเกิดจากรถ ผู้ซึ่งอยู่ในรถ หมายความว่า ผู้ซึ่งอยู่ในหรือบนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งกำลังขึ้นหรือกำลังลงจากรถนั้นด้วย บริษัท หมายความว่า บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ ตามที่ได้มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.๒๕๓๕ การประกันรถยนต์ได้แบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่การประกันรถยนต์ภาคบังคับหรือที่เรียกกันโดยย่อว่าพรบ. และการประกันรถยนต์ภาคสมัครใจซึ่งสามารถแบ่งย่อยออกมาได้อีกเป็นสามรูปแบบย่อยบวกกับอีกหนึ่งรูปแบบพิเศษ (รวมแล้วการประกันรถยนต์ภาคสมัครใจที่มีให้ผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดทำให้กับรถยนต์ของท่านนั้นมีทั้งหมดห้ารูปแบบที่พบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบัน) โดยการประกันรถยนต์ทุกประเภทที่ได้กล่าวไปนั้น ท่านสามารถค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจจัดทำประกันรถยนต์ได้ที่บริษัทที่ให้ปริการด้านการประกันรถยนต์ หรือบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถ โดยรายละเอียดของการประกันรถยนต์ต่างๆนั้นจะมีความแตกต่างกันด้วยตัวการประกันรถยนต์รูปแบบต่างๆเองและบริษัทประกันรถยนต์เองก็มีการกำหนดรายละเอียดส่วนย่อยของการประกันรถยนต์รูปแบบต่างๆที่แตกต่างกันไปอีกด้วย โดยเฉพาะการประกันรถยนต์ภาคสมัครใจต่างๆนั้นจะมีค่าเบี้ยประกันที่ท่านจะต้องจ่ายที่แตกต่างกันตามแต่ข้อกำหนดของแต่ละบริษัทประกันรถยนต์ต่างๆ ซึ่งความแตกต่างของจำนวนเงินเบี้ยประกันนี้เองมีผลเกี่ยวเนื่องกับจำนวนเงินประกันภัยสูงสุดที่ท่านจะได้รับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือภัยจากการขับรถของท่านเอง และความครอบคลุมความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะมากน้อยแตกต่างกันไปตามรูปแบบของการประกันรถยนต์ที่ท่านได้จัดทำให้กับรถยนต์ของท่านเอง

เทคโนโลยีในอนาคตที่จะเปลี่ยนสไตล์การดำเนินชีวิตของเราไปอีกแบบ

ถ้าหากกล่าวถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือปัจจัยอย่างหนึ่ง ที่สามารถจะทำให้การดำเนินชีวิต รวมถึงการทำงานต่างๆ บรรลุผลสำเร็จอย่างสะดวกสบาย แม่นยำ รวดเร็ว แต่ถ้ามองย้อนกลับไปคงรู้สึกแปลกใจไม่น้อยเมื่อโทรทัศน์, โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ นั้นได้ถูกพัฒนาให้เป็นสิ่งของแบบสมาร์ท ๆ แล้วถ้าในอนาคตละเคยสงสัยกันไหมว่า มันจะมีอะไรที่สุดยอดมาให้ยลโฉมอีกบ้าง…? ดังนั้นเราจึงจะพาชมเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนสไตล์การดำเนินชีวิตของเราไปอีกแบบ รวมถึงความแปลกใหม่ที่ไม่มีในปัจจุบัน แต่อาจสัมผัสได้ในอนาคต!! 1. คอมพิวเตอร์ ถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อ 10-15 ปีที่แล้ว เชื่อได้ว่าหลายคนคงเคยสัมผัสกับคอมพิวเตอร์ยุคบุกเบิกกันแน่นอน ด้วยตัวเครื่อง (CPU) และหน้าจอขนาดใหญ่ รวมถึงอะไหล่ชิ้นส่วนราคาแสนแพง แต่เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยี และนวัตกรรมก็ก้าวมาเป็นส่วนสำคัญในวงการคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้มีขนาดเล็กลง, ความสามารถเพิ่มขึ้น, นํ้าหนักเบา หรือทำหลายสิ่งหลายอย่างให้เป็นเรื่องง่าย 2. โทรทัศน์ ถือว่าเป็นสิ่งของที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไล่มาตั้งแต่โทรทัศน์แบบหมุนหาคลื่น รวมถึงตัวเครื่องขนาดใหญ่ นํ้าหนักมาก มาจนถึงการสั่งการด้วยคำสั่งเสียง, การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, วัสดุการผลิตขนาดเล็ก หรือการแสดงภาพคมชัดสมจริง สวยสดงดงาม ก็เรียกได้ว่าเป็นโทรทัศน์ที่มีความสามารถมากกว่าโทรทัศน์แล้ว 3. สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต นับได้ว่าเป็นยุคทองของเหล่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริง ซึ่งในหนึ่งปีก็มีการเปิดตัวรุ่นใหม่ๆ ออกมาให้ได้ยลโฉมกันหลายสิบเครื่อง จากหลากหลายค่าย โดยก็มักมีนวัตกรรม หรือจุดเด่นต่างๆ ผสมผสานอยู่เสมอ หรือฟีเจอร์สุดลํ้า

สื่อสิ่งสำคัญที่จะทำให้รับรู้ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก

สิ่งสำคัญที่จะทำให้รับรู้ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก แน่นอนว่าต้องใช้ช่องทางของสื่อเป็นตัวคอยนำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีก้าวล้ำ จนทำให้การนำเสนอข่าวสารไม่จำกัดเพียงแค่คนที่ทำงานในอาชีพสื่อมวลชนเท่านั้น เพราะทุกคนสามารถนำเสนอเหตุการณ์รอบตัวที่เกิดขึ้นได้อย่างง่าย ๆ ผ่านอุปกรณ์ที่ทันสมัย แต่การนำเสนอเหล่านั้น ก็ใช่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเชื่อ ทำนองเดียวกันสื่อของประเทศไทยตอนนี้ เห็นได้ชัดว่า ได้แบ่งข้างอย่างชัดเจน แม้ว่าจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเสรีภาพของการนำเสนอข่าว แต่การนำเสนอดังกล่าว หากพิจารณาคุณภาพของเนื้อหาแล้ว หากไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคจริงคงส่งผลเสียจนก่อให้เกิดการแตกร้าวที่หยั่งลึก ยิ่งเมื่อถึงการเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว หากประเทศไทยยังไม่สามารถปรับปรุงสื่อให้มีคุณภาพในเชิงของการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่แน่!! เราอาจจะถูกสื่อเพื่อนบ้านแซงหน้าจนไม่เห็นฝุ่นอย่างแน่นอน ทุกวันนี้สื่ออยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทุกอย่างเกี่ยวข้องกันทั้งหมด ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นมากมายมีความรวดเร็ว จึงเป็นความสำคัญของสื่อที่ต้องทำหน้าที่ ทั้งเป็นผู้คัดกรอง พร้อมทั้งพยายามจับประเด็นให้ได้ว่า ตรงไหนสำคัญจริง ๆ ขณะเดียวกันต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพไม่ใช่เน้นแต่ความรวดเร็วเพียงอย่างเดียว เพราะบางทีความรวดเร็วก็ก่อให้เกิดความเสียหายจนเกินกว่าที่คาดไว้ สำหรับสื่อของประเทศไทยเอง เชื่อว่ามีเสรีภาพอย่างมากอยู่แล้ว ขณะที่ช่องทางการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี และความทันสมัยของอุปกรณ์สื่อที่มีอยู่ตอนนี้ ถือว่าไม่มีปัญหา หากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านหลาย ๆ ประเทศ แต่สิ่งที่สำคัญของการนำเสนอข่าวสารของไทยที่ยังขาดอยู่ คือ คุณภาพของข่าว เพราะทุกวันนี้การนำเสนอยังวน ๆ ประเด็นเดิม ๆ เล่นข่าววันต่อวัน หรือเรียกว่า การเสนอข่าวแบบเฉพาะหน้า รวมทั้งยังขาดการเชื่อมโยง

มาเลเซียนำร่องบังคับติดแท็ก RFID รถยนต์ทุกคัน

มาเลเซียออกมาตรการใหม่เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยจะให้มีการติดแท็ก RFID ไว้ที่รถยนต์ทุกคัน ประเดิมนำร่องกับรถยนต์ที่จะผ่านด่านยะโฮร์ในเดือนตุลาคมนี้ โดยแท็ก RFID ดังกล่าวจะผนึกมากับสติ๊กเกอร์ที่ผู้เสียภาษีรถยนต์จะได้เอาไว้ติดที่กระจกหน้ารถ โดยแท็กดังกล่าวสามารถตรวจพบได้ด้วยอุปกรณ์ตรวจหาแท็กของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งในอนาคตทางการมาเลเซียจะมีการใช้สัญญาณจากดาวเทียมเข้ามาร่วมใช้งานเพื่อการระบุตำแหน่งรถยนต์ด้วย และหากใครคิดจะแกะมันออกหรือทำลายมัน ตัวแท็กก็จะสามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปให้อุปกรณ์ตรวจหาในบริเวณใกล้เคียงทราบได้ด้วย โดยเป้าหมายของการออกกฎนี้ก็เพื่อใช้ประโยชน์จากแท็ก RFID ในการติดตามเส้นทางการวิ่งของรถยนต์ซึ่งอาจถูกนำไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมาย นอกจากนี้หากมีการพัฒนาระบบแวดล้อมเพิ่มเติมก็จะสามารถอาศัยข้อมูลจากแท็กเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์สภาพการจราจรบนท้องถนนได้ รวมทั้งใช้แทนบัตรผ่านด่านต่างๆ คล้ายคลึงกับระบบ Easy Pass ของทางด่วนในประเทศไทย RFID นี้ไม่ต้องการไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่ มันจะอยู่ในสถานะพร้อมตรวจจับวัตถุระเบิดอยู่เสมอเมื่อได้รับการติดตั้งใช้งาน เมื่อมันพบวัตถุระเบิดหรือสาร oxidizer ก็จะทำการส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกจากตัวมันเพื่อให้อุปกรณ์ตรวจหาแท็กที่ติดตั้งอยู่ใกล้เคียงได้รับรู้ ซึ่งหากอุปกรณ์ตรวจหาแท็กมีเสาอากาศที่ดีพอก็จะสามารถรับสัญญาณจากมันได้ในระยะหลายสิบฟุต และเมื่อเทียบกับกรรมวิธีการตรวจหาวัตถุระเบิดแบบเดิมนั้น ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ไม่ว่าจะเป็นการใช้สุนัขดมกลิ่นซึ่งไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้มากในเวลาอันสั้น ซ้ำยังต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเวลา หรือจะเป็นการใช้เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดที่มีขนาดใหญ่และราคาสูง แถมต้องใช้งานโดยผู้ที่ผ่านการฝึกฝนเท่านั้น โครงการนี้จะเริ่มนำร่องบังคับใช้งานกับรถยนต์ทุกคันที่ผ่านเข้าออกด่านชายแดนที่ยะโฮร์ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ของชาวมาเลเซียเองหรือรถยนต์ที่ข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้าน และจะค่อยๆ เพิ่มการบังคับใช้กฎกับด่านชายแดนอื่นทั้งที่เชื่อมต่อกับไทย, บรูไน และอินโดนีเซีย จนครบภายในอีก 2 ปีข้างหน้า ส่วนรถยนต์ที่วิ่งอยู่ภายในประเทศมาเลเซียเองก็จะได้รับแท็ก RFID นี้จนครบทั้งหมดภายในปี 2018 ซึ่งคาดว่าถึงตอนนั้นจะมีรถยนต์ติดแท็ก RFID มากถึง 28 ล้านคัน สำหรับมาตรการนี้แม้ว่าจะช่วยเสริมงานด้านการดูแลความสงบเรียบร้อยของทางการมาเลเซียให้ทำงานได้สะดวกขึ้นมาก แต่อีกทางหนึ่งก็ทำให้ความเป็นส่วนตัวของผู้คนตกอยู่ในความเสี่ยงได้เช่นกัน ต้องจับตาดูว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยเราจะวางระบบป้องกันข้อมูลเหล่านี้ได้แน่นหนาขนาดไหน

คนไทยป่วยเป็น โรคภูมิแพ้ พบมากน้อยเพียงใด

ภูมิแพ้ เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายได้รับสารบางอย่าง และร่างกายผู้นั้นตอบสนองผิดไปจากคนทั่วไป ทำให้เกิดโรคและอาการต่าง ๆ ขึ้น เช่น คนทั่วไปที่สูดฝุ่นละอองภายในบ้าน ซึ่งมีไรฝุ่นจะไม่เกิดอาการผิดปกติ แต่ถ้าผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ สูดเอาฝุ่นละอองเข้าไปจะเกิดอาการน้ำมูกไหล คันจมูก คันตา หรือมีอาการหอบเกิดขึ้น ปัจจุบันโรคภูมิแพ้ พบมากขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย อุบัติการของโรคหืดสำหรับผู้ใหญ่ในคนไทยที่เคยสำรวจเมื่อ 20 กว่าปีก่อน พบประมาณร้อยละ 2.5 สำหรับในเด็กเมื่อ 10 ปีก่อน พบว่าเด็กในกรุงเทพมหานคร เป็นโรคหืดร้อยละ 4.2 ในปัจจุบันพบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13 สำหรับโรคแพ้อากาศ จากการสำรวจในผู้ใหญ่และเด็ก พบประมาณร้อยละ 20 และมีแนวโน้มจะพบสูงขึ้นในปัจจุบัน ส่วนผื่นแพ้ทางผิวหนังที่พบบ่อยในเด็ก มีอุบัติการไม่เพิ่มขึ้นมากนัก พบประมาณร้อยละ 10-15 การที่พบโรคภูมิแพ้ ของระบบการหายใจเพิ่มขึ้นในประเทศไทยก็เพราะวิถีของคนไทยเปลี่ยนไป ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อยู่กันอย่างแออัด บ้านเรือนจากเดิมที่มีลักษณะโปร่ง โล่ง มีการถ่ายเทอากาศดี เปลี่ยนไปเป็นแบบตะวันตกมากขึ้น มีเพดานเตี้ย ประดับประดาไปด้วยเครื่องเรือน ปิดหน้าต่างตลอดเวลา เปิดเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องนอนมีพรมซึ่งมีไรฝุ่นมาก มีต้นไม้ประดับ ซึ่งมีเชื้อรา นิยมเลี้ยงสุนัข